Aubagiopatient.se

Nu har vi en hemsida för patienter som fått AUBAGIO förskrivet.  
Läs mer här >> 

AUBACHECK

AUBACHECK – en smart app som underlättar för dina patienter som behandlas med AUBAGIO® (teriflunomid). Läs mer här >>

Referens: 1: Aubagio produktresumé
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning