Aubagio

Referens: 1: Aubagio produktresumé
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning