Administrering

Administreringen sker med en tablett om dagen

Den filmdragerade tabletten ska sväljas hel med lite vatten och kan tas med eller utan mat, under valfri tidpunkt under dagen. 

Dosering

  • 1 tablett 14 mg en gång om dagen
  • Ingen dostitrering är nödvändig
  • AUBAGIO finns i förpackningar om 28 eller 84 tabletter

Administreringssätt

  • Kan tas med eller utan mat
  • Kan tas vid valfri tidpunkt under dagen

Förpackningen är uppmärkt med veckans alla dagar för att det ska vara lätt att hålla reda på om man har tagit dagens dos.

Byte till AUBAGIO från andra läkemedel

Patienter kan byta direkt från interferon beta eller glatirameracetat. För andra behandlingar och vägledning kring byte, se respektive produktresumé på fass.se.

Checklista för förskrivare

Checklistan för förskrivare ska underlätta patientarbetet. Genom att checka av punkterna på listan minimeras risken för att patienten ska drabbas av komplikatoner av behandlingen, men är framförallt en hjälp för behandlande läkare att säkerhetsställa korrekt administrering av AUBAGIO. 

Läs mer under Checklista för förskrivare
Ladda ned eller beställ Checklista för förskrivare

Patientkort

Under behandling med AUBAGIO ska patienten bära med sig ett patientkort. Detta möjliggör att vårdpersonal snabbt kan informeras om vilken typ av behandling patienten står på om en sjukvårdsinläggning eller kontakt med vården skulle vara aktuell.

Patientkortet kan du beställa eller ladda ned som pdf

Referenser
  1. AUBAGIO Produktresumé

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?