AUBAGIO – En tablett om dagen

En AUBAGIO tablett med ett glas vatten

Enkel administering ger bättre följsamhet

Flera studier (inom andra terapiområden) har visat att patienter har bättre följsamhet till behandling vid dosering en gång om dagen jämfört med två gånger om dagen.2-4

Referenser
  1. AUBAGIO Produktresumé  
  2. Laliberté F et al. Patient 2013 6:213-24  
  3. Claxton AJ et al. Clin Ther. 2001; 23 (8):1296-1310
  4. Andrejak M et al. Am J Hypertens. 2000; 13(2): 184-1905.
  5. Iskedjian M et al. Clin Ther 2002; 24(2): 302-31

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?