AUBAGIO – En tablett om dagen

AUBAGIO - en tablett, en gång om dagen

Enkel administering ger bättre följsamhet

Flera studier (inom andra terapiområden) har visat att patienter har bättre följsamhet till behandling vid dosering en gång om dagen jämfört med två gånger om dagen.2-4

Referenser
  1. AUBAGIO Produktresumé  
  2. Laliberté F et al. Patient 2013 6:213-24  
  3. Claxton AJ et al. Clin Ther. 2001; 23 (8):1296-1310
  4. Andrejak M et al. Am J Hypertens. 2000; 13(2): 184-1905.
  5. Iskedjian M et al. Clin Ther 2002; 24(2): 302-31