Här kan du beställa hem material om AUBAGIO och LEMTRADA. Materialet är kostnadsfritt och levereras av vår representant i området. Vi levererar enbart till vårdpersonal, inom Sverige. Det går även bra att ladda ner materialet som pdf.

Resource Antal
AUBAGIO Patientutbildning
Patientutbildning om AUBAGIO

För vårdpersonal
Ett blädderblock med patientutbildning om AUBAGIO.
 

Patientbroschyr - Fatigue vid MS, möjlig att bemästra
Fatigue vid MS, möjlig att bemästra

Broschyren är tänkt att ge en ökad förståelse för trötthet vid multipel skleros, MS. Den vänder sig till den som har MS, anhöriga, vänner, kollegor samt sjukvårdspersonal.

Patientbroschyr - Tillsammans är vi starkare
Broschyr Tillsammans är vi starkare

En informationsbroschyr till den som lever nära någon med multipel skleros (MS).

Rutinnervstatus
rutinnervstatuskort

Ett A6 kort att använda för vårdpersonal vid rutinnervstatus. Max 20 st. 

LEMTRADA Guide för vårdpersonal
LEMTRADA Guide för vårdpersonal

För vårdpersonal
Innehåller viktig och detaljerad säkerhetsinformation avseende LEMTRADA för dig som förskrivare eller MS-sjuksköterska.
OBS! Går endast att ladda ner som pdf.

LEMTRADA Patientguide
LEMTRADA Patientguide

Patientinformation
Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA.
OBS! Går endast att ladda ner som pdf.

LEMTRADA Patientvarningskort
LEMTRADA Patientvarningskort

Patientinformation
Innehåller kortfattad säkerhetsinformation som kan visas upp för vårdpersonal vid händelse av behov av annan sjukvård.
OBS! Går endast att ladda ner som pdf.