En samtalsguide

En samtalsguide kan vara till stöd för din patient.

För både dig och din patient är det viktigt att ha öppna och ärliga samtal.

Vi har publicerat en samtalsguide på MS-guiden.se som ger din patient stöd i samtalet kring sitt liv, sin MS och vad som är viktigast för hen just nu. Guiden fylls i online och kan skrivas ut i pdf och tas med till ert möte.

» Hänvisa din patient att fylla i en samtalsguide, att ta med till ert nästa möte

Samtalsguide

Tror du att en samtalsguide kan vara till hjälp för din patient?

Val

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?