Accelererad elimineringsprocedur

5 tulpaner på rad som symboliserar eliminering

Om det krävs, kan eliminering av AUBAGIO accelereras genom administrering av oralt kolestyramin eller aktivt kol.

Efter utsättande av behandlingen med AUBAGIO:

  • Kolestyramin 8 g administreras tre gånger dagligen under en period på 11 dagar. Om detta inte tolereras väl kan kolestyramin 4 g tre gånger dagligen i 11 dagar användas. Alternativt kan 50 g aktivt kol ges peroralt var 12:e timme under en period på 11 dagar.
  • Efter den accelererade elimineringsproceduren rekommenderas att verifiera elimineringen med två tester med 2 veckor mellanrum. Sanofi Genzyme kan bistå med analys av testerna om så önskas. 
Referenser
  1. AUBAGIO Produktresumé

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?