Webinar

Treatment concepts for high activity MS patients and real-world insights from the Münster cohort

Sanofi Genzyme har glädjen att bjuda in dig till ett webinar med Prof Heinz Wiendl som är verksam vid Neurologkliniken, Universitetssjukhuset i Münster.

Prof Heinz Wiendl kommer att diskutera sina och klinikens erfarenheter av MS-behandling, bland annat av LEMATRADA (alemtuzumab).

Datum: Torsdagen den 11 april, kl 12 – 13.
Plats: Mötet hålls i era lokaler där Sanofi Genzyme även bjuder på lunch.
Frågor: Du har möjlighet att ställa frågor under föreläsningen.

Anmälan: Sker via e-post: msevent@sanofi.com, senast 4 april.
(Din e-postadress kommer endast användas för kommunikation gällande detta webinar och kommer inte att sparas)

 

Mötet följer de regler som gäller enligt avtalet mellan LIF och Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan är skickad till verksamhetschefer med kopia till läkare och sjuksköterskor med intresse av MS.

LEMTRADA® (alemtuzumab) 12 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning, Rx, EF, L04AA34, är en humaniserad monoklonal antikropp som ges intravenöst (IV). Indikation: LEMTRADA är indicerat för vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska fynd eller bildfynd. Kontraindikation: HIV. Allvarlig infektion tills den är utläkt. Varningar och försiktighet: Patienter som behandlas med LEMTRADA måste få bipacksedeln, patientvarningskortet och patientguiden. Före behandlingen måste patienterna få information om risker och nytta samt det nödvändiga behovet av att genomföra 48 månaders uppföljning efter den senaste infusionen av LEMTRADA. Förpackningar och administration: LEMTRADA levereras i en 2 ml klar injektionsflaska, för spädning med 100 ml NaCl 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5%) infusionsvätska, lösning. För ytterligare säkerhetsinformation och information om dosering se www.fass.se. Kontaktuppgifter: LEMTRADA tillhandahålls av Sanofi AB, tel. +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av SPC: 10/2018.

GZSE.LEMT.19.02.0028. Feb 2019.