Webinar

Kliniska erfarenheter av AUBAGIO® (teriflunomid) i Danmark

Sanofi Genzyme har glädjen att bjuda in dig till ett webinar med doktor Melinda Magyari från The Danish Multiple Sclerosis Center, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet. Hon kommer att diskutera sina erfarenheter av AUBAGIO samt presentera real-life data på AUBAGIO från Danmark.

Datum: 6 maj kl 12 – 13
Plats: Mötet är i era lokaler och Sanofi Genzyme bjuder på lunch.
Frågor: Du har möjlighet att ställa frågor under föreläsningen.

Anmälan: Sker via via e-post: msevent@sanofi.com, senast 15 april
(Din e-postadress kommer endast användas för kommunikation gällande detta webinar och kommer inte att sparas)

Mötet följer de regler som gäller enligt avtalet mellan LIF och Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan är skickad till verksamhetschefer med kopia till läkare och sjuksköterskor med intresse av MS.

AUBAGIO® (teriflunomid) 14 mg filmdragerad tablett. Rx, F, L04AA31. Indikation: Behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är 14 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare säkerhetsinformation samt information om pris och förpackning, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen av SPC: Februari  2019.

GZSE.AUBA.19.03.0053 Mars 2019