Patientfallsdiskussion

Inbjudan till patientfallsdiskussion

Inbjudan till patientfallsdiskussion

Vi vill bjuda in dig till en diskussion kring patientfall med fokus på skovvis förlöpande MS (RRMS). Målet med diskussionen är att ge dig som deltagare ny kunskap och helhetssyn vid handläggning och behandling av dessa patienter. Det är också en möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor runt om i landet. 

Patientfallen är tänkta att spegla de patienter med RRMS som ni möter i er vardag. Utbildningen kommer att ske digitalt vid två olika tillfällen. För att få till en bra diskussion kommer vi att begränsa antalet deltagare till max 10 personer.

Säkra din plats! 

Patientfallen är framtagna av Rune Johansson, Neurolog- och Rehabkliniken, Centralsjukhuset Karlstad. Rune kommer att leda diskussionen. 

Föreläsare: Dr Rune Johansson, Neurolog- och Rehabkliniken, Centralsjukhuset Karlstad
Datum: 7/12
Tid: Kl 12.10-12.55 
Plats: Online via Zoom
Länk: Länken till mötet skickas dagen innan mötet, till den e-postadress du har registrerat dig/er med.

Välkommen!

Anmäl mig!

 

MAT-SE-2101068, v1, okt 2021

Mötet följer de regler som gäller enligt avtalet mellan LIF och Sveriges Kommuner och Regioner, anmälan ska vara godkänd av huvudman. Inbjudan skickas till läkare och sköterskor inom neurologi med information till huvudman.

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?