Graviditet och amning

Gravidmage

Det finns begränsad mängd data från användning av AUBAGIO hos gravida kvinnor. AUBAGIO är kontraindicerat under graviditet. Fertila kvinnor skall använda effektiva preventivmedel under behandlingen. 

För kvinnor som behandlas med AUBAGIO och som önskar bli gravida ska läkemedlet sättas ut varefter en accelererad elimineringsprocedur rekommenderas, för att snabbare nå en plasmakoncentration av teriflunomid under 0,02 mg/l.

Plasmakoncentrationerna av AUBAGIO bör därför mätas innan kvinnan börjar försöka bli gravid. Så snart det fastställts att plasmakoncentrationen av AUBAGIO ligger under 0,02 mg/l, måste plasmakoncentrationen bekräftas på nytt efter ett intervall på minst 14 dagar. Om båda plasmakoncentrationerna ligger under 0,02 mg/l förväntas ingen risk föreligga för fostret. Ammande kvinnor ska inte behandlas med AUBAGIO.

Referenser
  1. AUBAGIO Produktresumé

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?