Sanofi och Covid -19

Sanofis ansträngningar i kampen mot COVID-19

Sanofi arbetar på flera sätt för att bidra till kampen mot coronaviruset SARS-CoV-2. Vi utvecklar potentiella behandlingar och påskyndar vårt arbete med två vaccinutvecklingsprojekt. Detta sker samtidigt som vi bibehåller kritisk leverans av befintliga vacciner och läkemedel.

Att utveckla ett vaccin mot SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen COVID-19 är ett komplicerat arbete. Efter att vaccinet är utvecklat måste effekten bekräftas i kliniska prövningar, samtidigt som vi garanterar kvalitet och säkerhet.

I ett av vaccinprojekten använder vi en befintlig teknik, som ursprungligen är designad för influensavaccin, på det nya viruset SARS-CoV-2 som orsakar COVID-19. Utvecklingen kommer att syfta till att göra om vaccinet så att det lär immunsystemet att känna igen SARS-CoV-2 istället för influensavirus. Sanofi befinner sig för närvarande i de tidiga stadierna av den prekliniska utvecklingen och avser att ta in vaccinet i kliniska tester så snabbt som möjligt. Med utvecklingen av både potentiella behandlingar och ett nytt vaccin försöker Sanofi kommer att delta i kampen mot COVID-19 både på kort såväl som lång sikt.

 

SASE.SA.20.04.0143

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?