Sanofis miljöpolicy

Sanofis miljöarbete i ikoner

Sanofi Sveriges miljöarbete

Hälsa och miljö hänger tätt samman – därför arbetar vi på Sanofi Sverige för att använda och förbruka mindre, bättre och grönare.

Som ett led i detta strävar vi efter att:

 • Välja närproducerad, vegetarisk eller ekologisk mat
 • Minska print och porto med 20-30%
 • Minska på engångsartiklar, plast och metall
 • Om möjligt välja mer miljövänliga transportalternativ
 • Arbete aktivt med produkter som räcker länge, kräver mindre utgångsmaterial och inte behöver bytas ut lika ofta
Sanofis globala miljöplan
Sanofis globala miljöarbete

Sanofi arbetar aktivt med att minska de potentiellt negativa effekterna vår verksamhet har, från de råvaror vi använder i våra produkter till deras eventuella påverkan på människors hälsa och miljön. 

Sanofis miljöstrategi 2015-2025 fokuserar på fem områden: 

 1. Koldioxidutsläpp
  - Optimera energiförbrukning genom att förbruka mindre, bättre och grönare.
  - Uppmuntra anställda att använda elbilar, kollektivtrafik och att samåka. 
  - Då det är möjligt använda transport med fartyg istället för flygplan.
 2. Avfallshantering
  - Identifiera, organisera, samlar in, sortera, bearbeta, lagra, transportera och gör oss av med olika typer av avfall i enlighet med lokala bestämmelser.
  - Optimera användandet av lösningsmedel för bättre avfallsoptimering
  - Stödja program för att samla in oanvända läkemedel 
  - Åtgärder för att motverka matsvinn
 3. Vattenförbrukning
  - Minska vattenförbrukningen genom hela produktionskedjan
  - Varje anläggning som ligger i ett kritisk område måste genomföra en undersökning och definiera en handlingsplan med mål och uppföljning.
 4. Biologisk mångfald
  -  Alla prioriterade anläggningar identifierade som ”i riskzonen måste ha en förvaltningsplan fram till 2020. År 2025 kommer alla våra anläggningar att ha inlett ett medvetenhetsprogram för biologisk mångfald för sina anställda.
 5. Läkemedelsavfall
  - Utvärdera och minimera utsläpp från tillverkningen i naturen
  - Utvärdera våra produkters miljöpåverkan
  - Uppmuntra till korrekt användning och avfallshantering av läkemedel
Klimatförändringar och hälsa
 • Fortsätta R&D-arbete för vissa klimatkänsliga sjukdomar som sömnsjukan eller malaria.
 • Aktivt arbeta med organisationer och institutioner för att tillhandahålla mediciner till patienter som drabbats av vissa sjukdomar påverkade av förändrade klimatförhållanden, såsom malaria, sömnsjuka och leishmaniasis.
 • Stödja samhällen som drabbats av kriser relaterade till klimatförändringar genom nödhjälpsinsatser ledda av Sanofi Espoir Foundation, Sanofi USA och Sanofi CARES Nordamerika.
 • Öka medvetenheten bland våra intressenter, så som anställda, vårdpersonal och patienter.

 

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?