Provtagning och monitorering

Instrument för provtagning

Provtagningar före behandling

Innan behandling med AUBAGIO sätts in ska följande utvärderas:

 • Blodtryck
 • ALAT
 • Fullständig blodstatus inklusive differentialräkning av vita blodkroppar samt trombocyträkning
 • Graviditetstest

Under behandling

Under behandlingen med AUBAGIO ska följande övervakas: 

 • Blodtryck (regelbundna kontroller)
 • ALAT (var 14:e dag de första 6 månaderna, sedan var 8:e vecka)
 • Fullständig blodstatus ska utföras baserat på tecken och symtom (till exempel infektioner) under behandlingen
 • Kvinnor i fertil ålder ska använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandling med AUBAGIO
Monitorering av Aubagiopatienter
Monitorering av Aubagiopatienter

En genomsnittlig minskning av antalet vita blodkroppar på mindre än 15 % från utgångsvärdet, har observerats. Som en försiktighetsåtgärd bör en aktuell fullständig blodstatus, inklusive differentialräkning av vita blodkroppar samt trombocyträkning, finnas tillgänglig innan behandlingen med AUBAGIO inleds. 

Fullständig blodstatus ska kontrolleras under AUBAGIO-behandlingen om detta föranleds av kliniska tecken och symtom (till exempel infektioner). 

Referenser
 • AUBAGIO Produktresumé
 • O’Connor, Wolinsky J, Confavreux C. N Engl J Med 2011;365:1293–303
 • Confavreux C. et al, Lancet Neurol 2014. Published online January 23, 2013

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?