AUBAGIO Verkningsmekanism

AUBAGIOs verkningsmekanism

Bilden anpassad från Gold and Wolinsky. Acta Neurol Scand 2011;124:75–84

AUBAGIO minskar antalet aktiverade T- och B-celler

AUBAGIO är ett immunomodulerande medel med antiinflammatoriska egenskaper som selektivt och reversibelt hämmar det mitokondriella enzymet dihydroorotatdehydrogenas (DHODH), som krävs för de novo-syntes (nysyntes) av pyrimidin. Som en konsekvens av detta reducerar AUBAGIO proliferationen av celler som delar sig och som är beroende av de novo-syntes av pyrimidin för att kunna expandera. Den exakta mekanismen genom vilken AUBAGIO utövar sin terapeutiska effekt vid MS är inte helt klarlagd, men den medieras av ett minskat antal lymfocyter.

AUBAGIO hämmar selektivt och reversibelt dihydroorotatdehydrogenas (DHODH), ett nyckelenzym i de novo pyrimidin syntesen och viktigt för snabbt delande lymfocyter.

  • Minskar antalet aktiverade T-och B-celler som kan migrera in i det centrala nervsystemet (CNS).
  • Det övriga immunförsvaret bibehålls.
Referenser
  1. AUBAGIO Produktresumé

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?