AUBAGIO Verkningsmekanism

AUBAGIO minskar antalet aktiverade T- och B-celler

AUBAGIO är ett immunomodulerande medel med antiinflammatoriska egenskaper som selektivt och reversibelt hämmar det mitokondriella enzymet dihydroorotatdehydrogenas (DHODH), som krävs för de novo-syntes (nysyntes) av pyrimidin. Som en konsekvens av detta reducerar AUBAGIO proliferationen av celler som delar sig och som är beroende av de novo-syntes av pyrimidin för att kunna expandera. Den exakta mekanismen genom vilken AUBAGIO utövar sin terapeutiska effekt vid MS är inte helt klarlagd, men den medieras av ett minskat antal lymfocyter.

AUBAGIO hämmar selektivt och reversibelt dihydroorotatdehydrogenas (DHODH), ett nyckelenzym i de novo pyrimidin syntesen och viktigt för snabbt delande lymfocyter.

  • Minskar antalet aktiverade T-och B-celler som kan migrera in i det centrala nervsystemet (CNS).
  • Det övriga immunförsvaret bibehålls.
Referenser
  1. AUBAGIO Produktresumé
AUBAGIO® (teriflunomid) 14 mg filmdragerad tablett. Rx, F, L04AA31. Indikation: Behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är 14 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare säkerhetsinformation samt information om pris och förpackning, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen av SPC: 01/2021.

Stort tack för din feedback!