Lämpliga patienter

Lämpliga patienter för AUBAGIO

AUBAGIO är indicerat för behandling av vuxna och barn från 10 år och äldre med skovvis förlöpande multipel skleros (MS)

Lämpliga patienter för AUBAGIO

Det finns tre grupper av patienter som är lämpliga för AUBAGIO.

En lämplig patient  för AUBAGIO är en nydiagnostiserade patientNydiagnostiserade patienter

AUBAGIO (teriflunomid) har i två kliniska studier visat en signifikant effekt på skovfrekvens och funktionsnedsättning jämfört med placebo. 

 

En lämplig patient  för AUBAGIO är en patient som har biverkningar av annan behandlingPatienter som har biverkningar av annan behandling

Liksom alla läkemedel kan AUBAGIO orsaka biverkningar, men det är individuellt om och på vilket sätt man upplever dessa.

 

En lämplig patient  för AUBAGIO är en patient som helst vill ta en tablettPatienter som vill ha behandling i tablettform

AUBAGIO administreras enkelt med en tablett, en gång om dagen, med eller utan mat.

 

 

Referenser

1. AUBAGIO Produktresume

 

GZSE.AUBA.18.04.0092b

Stort tack för din feedback!