Webbinar november

Har dina patienter fatigue?

Sanofi Genzyme kommer att arrangera ett webbinar med fokus på Fatigue.

Föreläsare: Öl Sara Haghighi, Medicinkliniken, Lasarettet i Motala
Datum: Måndagen den 25 november 2019
Tid: 12 –13
Plats: Via webben
Lunch: Vid gruppmöten har Sanofi Genzyme möjlighet att bjuda på lunch och representant från oss kommer, i möjligaste att mån, att finnas på plats för att ta hand om tekniken i era lokaler.

Frågor: Du har möjlighet att ställa frågor under föreläsningen.

Inbjudan digitalt? 

Vill du ha inbjudan via e-post? Anmäl dig för digital kommunikation från Sanofi Genzyme, så hjälps vi åt att spara på miljön.

Anmälan 

Anmälan öppnar så snart inbjudan nått verksamhetschefer runt om i landet. 

 

Relaterat

Ladda ner broschyren Fatigue - möjligt att bemästra.pdf

Beställ tryckta exemplar till kliniken


Produktinformation avseende AUBAGIO® (teriflunomid) och LEMTRADA® (alemtuzumab) kommer att hållas. Mötet följer de regler som gäller enligt avtalet mellan LIF och Sveriges Kommuner och Landsting.

GZSE.AUBA.19.07.0168, juli 2019