Webbinar om Lemtrada

Webbinar om Lemtrada

LEMTRADA – time to rethink!

Hear from the experts

In this session we will hear from the experienced, well known MS experts, Professor Elisabeth Gulowsen Celius from Oslo University Hospital and Professor Jan Lycke from Sahlgrenska University Hospital. 

The experts will share their experience with the use of Lemtrada and personal viewpoints on the use now in 2021. In particular, they will comment on how to minimize potential risks and side effects and take a closer look at which type of patient profiles that could be  considered for this treatment.

The Webinar includes an interactive session with focus on real patient cases. The session ends with an interactive Q&A.

Date: 14th of April 2021
Time: 12.00-12.45 CET (option 1), or 16.00-16.45 CET (option 2)
The webinar will be hosted on Zoom

The experts

Professor Elisabeth Gulowsen Celius Oslo University Hospital  Norway

Professor Elisabeth Gulowsen Celius
Oslo University Hospital, Norway

Professor Jan Lycke Sahlgrenska University hospital Sweden

Professor Jan Lycke
Sahlgrenska University hospital, Sweden

Not able to attend? Register to get the link to the recording.

Not able to attend?

Register and get the possibility to see the recorded session. Register here!

Send a question in advance

Questions?

Send them in advance and we will make sure they are answered during the webinar, click here

Mötena följer de regler som gäller enligt avtalet mellan LIF och Sveriges Kommuner och Regioner. Inbjudan skickas digitalt till Neurologer och MS-sköterskor. Information skickas till verksamhetsansvarig via post.

MAT-SE-2100257, v1, feb 2021

LEMTRADA® (alemtuzumab) 12 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning, Rx, EF, L04AA34, är en humaniserad monoklonal antikropp som ges intravenöst (IV). Indikation: LEMTRADA är indicerat som sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi för vuxna patienter med högaktiv skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) för följande patientgrupper: Patienter med högaktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling (DMT) eller patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år, och en eller flera Gadolinium-laddande lesioner vid MRT av hjärnan eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med en nyligen utförd MRT. Kontraindikation: HIV. Allvarlig infektion tills den är utläkt. Okontrollerad hypertoni, halskärlsdissektion, stroke, angina pectoris eller hjärtinfarkt i anamnesen. Känd koagulopati, eller patienter som står på medicinering med trombocythämmande läkemedel eller antikoagulantia. Andra samtidiga autoimmuna sjukdomar (förutom MS). Varningar och försiktighet: Patienter som behandlas med LEMTRADA måste få bipacksedeln, patientvarningskortet och patientguiden. Före behandlingen måste patienterna få information om risker och nytta samt det nödvändiga behovet av att genomföra uppföljning från behandlingsstart och i minst 48 månader efter den sista infusionen av andra behandlingsomgången av LEMTRADA. Om ytterligare behandlingsomgångar administreras, ska fortsatt säkerhetsuppföljning göras i minst 48 månader efter den sista infusionen. Förpackningar och administration: LEMTRADA levereras i en 2 ml klar injektionsflaska, för spädning med 100 ml NaCl 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5%) infusionsvätska, lösning. För ytterligare säkerhetsinformation och information om dosering se www.fass.se. Kontaktuppgifter: LEMTRADA tillhandahålls av Sanofi AB, tel. +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av SPC: 09/2020

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?