Webbinar för MS-sköterskor

Webbinar "MS-behandling ur sköterskans perspektiv"

”MS-behandling ur sjuksköterskans perspektiv”

MS-sjuksköterska Snezana Josifovska föreläser om handläggning av och erfarenheter av Aubagiopatienter.

Passa på att ta tillfället i akt att diskutera patientfall och utbyta erfarenheter av MS-behandling.

Snezana JosifovskaSnezana arbetar sedan mer än 20 år tillbaka som sjuksköterska vid MS-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Centralt för hennes arbete har alltid varit omhändertagandet av den individuella MS-patienten.

Anmäl mig

Detaljer

Föreläsare: SSK Snezana Josifovska
Målgrupp: MS-sköterskor, från hela landet
Datum: 24 november
Tid: Kl 12-13
Plats: Online, via Zoom 
Länk: Länken till webbinaret skickas måndag den 23 nov, till den e-postadress du har registrerat dig/er med. Länken skickas även via SMS, om du anger ditt telefonnummer.
Anmälan: Senast söndag den 22 nov
Frågor: Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via chatten eller live under webbinaret. Vill du skicka in en fråga i förväg eller har andra funderingar är du välkommen att kontakta oss inom MS-teamet på Sanofi Genzyme via msevent@sanofi.com.

TeknikHär hittar du tips kring tekniken. Vi kommer att se till att allas videokameror och mikrofoner är avslagna när webbinaret börjar. Men du kan själv välja att ha din videokamera påslagen. Det är trevligt för eventuell diskussion.

Minimiinformation

AUBAGIO® (teriflunomid) 14 mg filmdragerad tablett. Rx, F, L04AA31. Indikation: Behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är 14 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare säkerhetsinformation samt information om pris och förpackning, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen av SPC: 01/2020

 


MAT-SE-2000613, v1, okt 2020

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?