Livet med MS kan kännas oförutsägbart - Bromsa MS med AUBAGIO ® (teriflunomid)

Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder tillförlitligt preventivmedel ska inte behandlas med AUBAGIO.1
1. AUBAGIO SPC

Läs mer om hur AUBAGIO bromsar MS
Kvinna med blått paraply i oväder

"Sanofi Genzyme MS"

En mötesplats på Facebook, för oss som arbetar med MS.

Läs mer och gå med i gruppen
Sanofi Genzyme MS, en sluten grupp på Facebook

Home