Låt inte hjärnan ta semester

Lös årets kluriga sommar soduko och/eller årets sommarkryss

Träna din hjärna
Glad sommar önskar Sanofi Genzyme

Minskat behov av levermonitorering

Nu halveras antalet tillfällen du behöver monitorera levervärdena med AUBAGIO® (teriflunomid) [1]

Läs mer
NYHET - Minskat behov av levermonitorering

"Sanofi Genzyme MS"

En mötesplats på Facebook, för oss som arbetar med MS.

Läs mer och gå med i gruppen
Sanofi Genzyme MS, en sluten grupp på Facebook

Livet med MS kan kännas oförutsägbart

Bromsa MS med AUBAGIO® (teriflunomid). Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder tillförlitligt preventivmedel ska inte behandlas med AUBAGIO. [1]

Läs mer om hur AUBAGIO bromsar MS
Kvinna med blått paraply i oväder

Home

AUBAGIO® (teriflunomid) 14 mg filmdragerad tablett. Rx, F, L04AA31. Indikation: Behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är 14 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare säkerhetsinformation samt information om pris och förpackning, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen av SPC: 01/2021.