Livet med MS kan kännas oförutsägbart

Bromsa MS med AUBAGIO® (teriflunomid). Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder tillförlitligt preventivmedel ska inte behandlas med AUBAGIO. [1]

Läs mer om hur AUBAGIO bromsar MS

AUBACHECK, en app...

...för att hjälpa dina patienter som behandlas med AUBAGIO att få koll på sitt humör, påminnelser och motivation att anta en utmaning för ett mer aktivt liv.

Catrin berättar mer om appen i en video här!

Ny indikation för AUBAGIO

AUBAGIO är indicerat för behandling av vuxna och barn i åldern 10 år och äldre med skovvis förlöpande multipel skleros (MS)

Läs mer om barnindikationen

Minskat behov av levermonitorering

Nu halveras antalet tillfällen du behöver monitorera levervärdena med AUBAGIO® (teriflunomid) [1]

Läs mer

"Sanofi Genzyme MS"

En mötesplats på Facebook, för oss som arbetar med MS.

Läs mer och gå med i gruppen

Home

AUBAGIO® (teriflunomid) 7 mg filmdragerad tablett. Aubagio 14 mg filmdragerad tablett. Rx, F, L04AA31. Indikation: AUBAGIO är indicerat för behandling av vuxna och barn från 10 år och äldre med skovvis förlöpande multipel skleros (MS) Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO för vuxna är 14 mg en gång dagligen. För barn (10 år och äldre) är den rekommenderade dosen beroende av kroppsvikt: Barn med kroppsvikt >40 kg: 14 mg en gång dagligen. Barn med kroppsvikt <40 kg: 7 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare säkerhetsinformation samt information om pris och förpackning, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen av SPC: 07/2021