AUBAGIO bromsar MS

Bromsa MS med en tablett om dagen - AUBAGIO

AUBAGIO® (teriflunomid) är ett läkemedel som sedan augusti 2013 är godkänt inom EU för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS).

AUBAGIO har full subvention till vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS).

AUBAGIO är studerat i ett av de största kliniska prövningsprogram som gjorts för ett MS-läkemedel. Från Sverige har fyra sjukhus deltagit i de studier som ligger till grund för EU-godkännandet; Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Danderyds Sjukhus, Stockholm och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Den här informationen riktar sig till dig som är förskrivare och vårdpersonal som vill veta mer om AUBAGIO (teriflunomid). Behöver du komma i kontakt med oss är du välkommen att kontakta Sanofi Genzyme tel 08- 634 50 00.

Läs även om AUBAGIO på fass.se.

Referenser

1. AUBAGIO Produktresumé
2. VERMESCH P, ET AL. MULT SCLER 2014 20(6)705-16
3. O’CONNOR ET AL. NEUROLOGY. 2016;86:1
4. MILLER ET AL. LANCET NEUROL 2014;13:977-86

    AUBAGIO® (teriflunomid) 14 mg filmdragerad tablett. Rx, F, L04AA31. Indikation: Behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är 14 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare säkerhetsinformation samt information om pris och förpackning, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen av SPC: 01/2021.

    Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?