Riktlinjer från SMSS kring Covid-19

Corona virus

Utdrag från Svensk MS sällskapet:

Svenska MS Sällskapet logoDet finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge detaljerade uppgifter om specifika risker vid MS eller den sjukdomsmodifierande behandlingen. Svenska MS Sällskapets läkemedelsutskott hänvisar till de officiella informationsorganen för allmän information om SARS-CoV-2 virus och COVID-19 infektionen. Svenska MS Sällskapet lämnar rekommendationer gällande riskgrupper, immunhämmande MS behandling och smittorisker.

» Läs mer om rekommendationerna på Svenska MS-sällskapets webbsida

Ref: https://www.mssallskapet.se, 2021-01-05

MAT-SE-2000300, September 2020

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?