Tre filmer om att hantera sjukdomsbesked

Att hantera svåra sjukdomsbesked

Att drabbas utav MS eller annan sjukdom är en stor och omvälvande sak. Hur man reagerar och sen väljer att hantera sitt sjukdomsbesked ser väldigt olika ut. Vissa reagerar väldigt starkt och har behov utav att få hjälp i stor utsträckning. Andra reagerar starkt men kanske inom sig.

Nyorientering vid svåra sjukdomsbesked

Efter en tid när man har levt med sin diagnos brukar man märka att känslorna lägger sig lite grann. Det betyder inte att de fortfarande inte är där. Man kan uppleva stor sorg och fundera mycket över det som inte blev. Men man kan också märka att vardagen gör sig påmind och det blir konkreta frågor kring hur man ska leva sitt liv nu.

Att hantera svåra sjukdomsbesked som närstående

Att vara närstående till någon som har drabbats av MS innebär att ge sig ut på en egen resa med starka känslomässiga reaktioner och mycket tankar kring orättvisan i det. Det kan innebära att hur man hade tänkt sig sitt liv och allt man skulle göra tillsammans förändras.

Beställ eller ladda ner broschyrer om coping

» "Hur går jag vidare nu?" [pdf]
» "Känner du dig orolig?" [pdf]

 

GZSE.MS.20.03.0058, mars 2020

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?