Möt MS-teamet

Liksom ni inom vården jobbar vi också i team. Det här är MS-teamet på Sanofi Genzyme.

Catrin Bäckbom, BRM MS


» Beställ material
» Kontakta Catrin

Under året kommer ni att få möjlighet att träffa ytterligare medlemmar i vårt team.

MAT-SE-2000118, v1, juni 2020, MAT-SE-2100175, v1, feb 2021 (Catrin)

AUBAGIO® (teriflunomid) 14 mg filmdragerad tablett. Rx, F, L04AA31. Indikation: Behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är 14 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare säkerhetsinformation samt information om pris och förpackning, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen av SPC: 01/2021.

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?