Ny indikation för AUBAGIO

Ung kvinna med paraply

Europeiska kommissionen (EC) godkände den 18 juni 2021 AUBAGIO som den första orala MS-behandlingen för förstahandsbehandling av barn och ungdomar som lever med skovvis förlöpande multipel skleros (MS), med följande uppdatering av indikationen för AUBAGIO:

AUBAGIO är indicerat för behandling av vuxna och barn från 10 år och äldre med skovvis förlöpande multipel skleros (MS)

(se mer information och kontraindikationer i  produktresumén.¹)

För barn (10 år och äldre) är den rekommenderade dosen beroende av kroppsvikt: 

  • Barn med kroppsvikt ≤ 40 kg: 7 mg en gång dagligen
  • Barn med kroppsvikt > 40 kg: 14 mg en gång dagligen

Observera att indikationen för behandling av vuxna RRMS-patienter med AUBAGIO har förblivit densamma. 

Referens

1. AUBAGIO produktresumé

 

AUBAGIO® (teriflunomid) 7 mg filmdragerad tablett. Aubagio 14 mg filmdragerad tablett. Rx, F, L04AA31. Indikation: AUBAGIO är indicerat för behandling av vuxna och barn från 10 år och äldre med skovvis förlöpande multipel skleros (MS) Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO för vuxna är 14 mg en gång dagligen. För barn (10 år och äldre) är den rekommenderade dosen beroende av kroppsvikt: Barn med kroppsvikt >40 kg: 14 mg en gång dagligen. Barn med kroppsvikt <40 kg: 7 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare säkerhetsinformation samt information om pris och förpackning, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen av SPC: 07/2021

MAT-SE-2100837, v1, sept 2021

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?